در حال بارگذاری ...
شنبه 7 خرداد 1401

جلسه هم اندیشی برنامه پیشرفت اقتصادی استان مبتنی بر دانش و فن آوری و ارتقای همکاری معاونت‌های پژوهش و فناوری دانشکده‌های شریعتی، شمسی‌پور و ولیعصر(عج)

جلسه هم اندیشی برنامه پیشرفت اقتصادی استان مبتنی بر دانش و فن آوری  با هدف ارتقای همکاری و همگرایی فعالیت‌های پژوهشی دانشکده‌های استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، جلسه هم اندیشی برنامه پیشرفت اقتصادی استان مبتنی بر دانش و فن آوری  با هدف ارتقای همکاری و همگرایی فعالیت‌های پژوهشی دانشکده‌های استان تهران با حضور مسئولین و نمایندگان پژوهش و فناوری دانشکده های شمسی‌پور ، ولیعصر و شریعتی در مورخ بیستم اردیبهشت در دانشکده شریعتی برگزار شد.

انجام رویداد های مشترک، لزوم استمرار جلسات پژوهشی استانی، لزوم ارائه هدفمندتر برنامه‌های پژوهشی سال جاری، بررسی ساز‌وکارهای تشکیل ستاد اقتصاد دانش بنیان استانی، ترکیب اعضاء و نحوه هماهنگی ستاد مذکور و غیره از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

شایان ذکر است مهندس علی عمادی به عنوان نماینده دانشکده ولی عصر(عج) در این جلسه حضور داشتند.

نظرات کاربران