در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 19 تیر 1399
  • تکمیل اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر بر روی سایت سماد

    به اطلاع کلیه دانشجویان شاهد وایثارکر می رساند ، حداکثر تا تاریخ 16/04/97 به سایت سماد www.samad.tvu.ac.ir مراجعه نموده و اطلاعات خود را کامل نمایند .

    بدیهی است عواقب عدم اجرا به عهده خود دانشجو  خواهد بود .

    نظرات کاربران