در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 6 خرداد 1399
 • جدول زمان بندی خدمات مشاوره و پزشک

  جدول زمان بندی خدمات مشاوره و خدمات پزشکی

  جدول زمانبندی ساعات حضور مشاورین-روانپزشک (نیمسال اول 99-8 )

   

  محل مراجعه

  ساعات مراجعه

  ایام حضور

  پزشک/ روانپزشک/مشاور

  اتاق پزشک

  9-8

  دوشنبه

  آقای دکتر آزادی فرد

  اتاق پزشک

  16-14

  چهار شنبه

  سرکار خانم دکتر روزبخش

  (روانپزشک)

  اتاق پزشک

  14-8

  دوشنبه

  سرکارخانم یاوری

  (مشاور خوابگاه)

  اتاق مشاوره

  15 - 9

  شنبه

  سرکارخانم حاجت بیگی

  اتاق مشاوره

  15-9

  یکشنبه

  سرکارخانم حاجت بیگی

  اتاق مشاوره

  15-9

  سه شنبه

  سرکارخانم حاجت بیگی

  نظرات کاربران