در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 6 خرداد 1399
 • معرفی ریاست

  ریاست آموزشکده : سرکار خانم دکتر نغمه فعال همدانی

  ریاست دانشکده: سرکار خانم دکتر نغمه فعال همدانی                   

   

   

  1- اطلاعات شخصی

  نام و نام خانوادگی

  نغمه فعال همدانی

  تاریخ تولد

  1349

  محل تولد

  تهران

  مرتبه علمی

  استادیار

  پست الکترونیک

  Faal2761@gmail.com

   
   
   

  2- سوابق تحصیلات عالی

   

  دوره تحصیلی

  نام دانشگاه

  رشته تحصیلی

  تاریخ اخذ مدرک

  کارشناسی

  دانشگاه الزهرا

  شیمی

  1373

   

  کارشناسی ارشد

  دانشگاه الزهرا

  شیمی معدنی

  1385

   

   

  دکتری تخصصی

  تربیت مدرس

  شیمی معدنی

  1390

   

   

  • فعالیت های آموزشی و پژوهشی

   

   

  تدریس دروس شیمی معدنی پیشرفته،  شیمی عمومی، شیمی معدنی 1و2، آزمایشگاه شیمی معدنی1و2، اصول تصفیه آب، شیمی معدنی پیشرفته، صنایع شیمیایی، تاریخ علم، فناوری نانو

   

   

  • مقالات ISI و علمی پژوهشی

   •  

  ردیف

  نام ارائه دهنده

  عنوان فعالیت

  زمان

  مکان

  1

  F.Farzaneh,

  N.Faal.Hamedani, V.Daadmehr

  Preparation of Carbon Nanotubes by CVD process over nano particles of Ni-Ce-Zr Mixed Oxides

  بهار 1387

  Journal of science  Islamic republic of Iran

  2

  F.Farzaneh N.Faal.Hamedani

  Eco-friendly Synthesis of ZnO Nanorods in Water Using Acetyl acetone as Template

  2008

   

  3

  F.Farzaneh N.Faal.Hamedani

  Synthesis of ZnO nano crystals with Hexagonal structure in water using Microwave irradiation

  2006

  Journal of science  Islamic republic of Iran

  4

  Naghmeh Faal Hamedani, Ali RezaMahjoub,, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi

  Microwave assisted fast synthesis of various ZnO morphologies for selective detection ofCO,CH4 and ethanol

  2011

  Sensors and

  Actuators B:Chemical

  5

  Naghmeh Faal Hamedani,

  Ali RezaMahjoub,

   Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi

  CeO2 doped ZnO flower-like nanostructure sensor selective to ethanol inpresence of CO and CH4

  2012

  Sensors and

  Actuators

  B:Chemical

  6

  Naghmeh Faal Hamedani,

   Minoo Bagheri,

   Ali RezaMahjoub,, Abbas Ali Khodadadi,

   Yadollah Mortazavi

  Highly sensitive and selective ethanol sensor based Sm2O3-loaded

  flower-like ZnO nanostructure

  2014

  Sensors and

  Actuators B:Chemical

   

  7

  Naghmeh Faal Hamedani

  Fast and novel synthesis of NiO Cabbage-Like in water using Microwave irradiation

  2016

  Journal of Chemical and Pharmaceutical Research

  8

  نغمه فعال همدانی

  اثر ناخالصی  ایتریم اکسید بر خواص حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید

  بهار و تابستان 93

  فصلنامه علمی-ترویجی کارافن

  9

  نغمه فعال همدانی

  بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی نانو ساختار گل مانند روی اکسید

  بهار 95

  JARC

  10

  Vahid amani, N.Faal.Hamedani

  Influence Of Counter-anion on the coordination geometry Of manganese(II) Complexes With methyl-2-pyrazinecarboximidate Ligand

  2018

  Molecular Crystals and Liquid Crystals

   

   

  مقالات ارایه شده در همایش های علمی معتبر

   

  ردیف

  نام ارائه دهنده

  عنوان

  زمان

  مکان

  1

  N.F.Hamedani, A.R. Mahjoub, A.A.khodadadi,

  Y. Mortazaviand

  Controllable Synthesis Of ZnO Flower-Like by Microwave Irradiation

  89

  دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران

  2

  N.F.Hamedani, A.R.Mahjoub

  Photocatalytic degradation of azo dye Congo Red using ZnO nano rods as photo catalyst under UV irradiation

  2010/01/28

  4 th National Seminar on Chemistryand Environment

  3

  F.Farzaneh N.Faal.Hamedan

  Eco-friendly Synthesis of ZnO Nanorods in Water Using Acetyl acetone as Template

  24/2/88

  یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

  4

  NaghmehFaal Hamedani, Ali RezaMahjoub,Abbas AliKhodadadi, YadollahMortazavi

  Microwave Assisted Fast Synthesis of Flower-like ZnO Based Guanidinium Template forPhotodegradation of Azo Dye CongoRed

  27/apri/ 2011

  International Conference on Biotechnology and Nanotechnology

  Venice, Italy

  5

  NaghmehFaal Hamedani, Ali RezaMahjoub,Abbas AliKhodadadi, YadollahMortazavi

  Controllable Synthesis of ZnO Nanoparticles and Flower-like by Microwave Irradiation as Highly Sensitive Ethanol Sensors

  14/sep/2011

  The International Symposium on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials,Namur,Beljium

  6

  نغمه فعال همدانی

  ویژگی های رشته صنایع شیمیایی در آموزش فنی و حرفه ای

  زمستان 90

  همایش ملی پزوهش و فناوری

  7

  NaghmehFaal Hamedani, Ali RezaMahjoub,Abbas AliKhodadadi, YadollahMortazavi

  Highly selective Ethanol sensor based y2O3 doped flower likeZnO nano structure

  شهریور 91

  چهاردهمین همایش شیمی معدنی ایران

  8

  NaghmehFaal Hamedani, Ali RezaMahjoub,

  CO And Ethanol Selective Sensor Of La2O3 Doped ZnO Nanostructures Synthesized By Microwave assisted Fast Method

  آذر 92

  The International Nano Today Conference

  Biopolis, Singapore 8-10 December(2013)

  9

  NaghmehFaal Hamedani

  CO and Ethanol dual selective sensor of Hexagonal ZnO Nano Disc structure

  2014

  2nd International Conference on Nanotechnology

  Istanbul, Turky

   

  10

  نغمه فعال همدانی

  نانو حسگرهای زیستی و کاربرد آن ها در محیط زیست

  93

  اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور

  11

  N. F .Hamedani, A.R. Mahjoub

  Sensing Properties of Y2O3-loaded flower-like ZnO nanostructure

  8-11 March 2015

  Asian Nano Forum Conference

  Kish-Island, Iran

  12

  Akram Hosseinian*, Azadeh Askarinejad, Naghmeh Faal Hamedani

  Facile Fabrication of Nanostructure Lead(II) Iodide by Thermal Decomposition of a New Organo lead(II) Complex

  2015

  2nd International Conference on Modern Applications of Nanotechnology Minsk, Belarus, 6-8 May 2015

  13

  Akram Hosseinian*,

  Naghmeh Faal Hamedani, 

  Syntheses of Mn3O4 nanoparticles by thermal decomposition of a new Mn(II) Coordination Compound

  اردیبهشت 95

   

  سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در

  علوم شیمی و مهندسی شیمی

  14

  Akram Hosseinian*,

  Naghmeh Faal Hamedani,  Maryam Movahedi

   

   

  Ultrasonic-assisted synthesis of a novel nano-structured Hg(II) coordination polymers

  May 2016

   

  دانشگاه امیر کبیر

  15

  Akram Hosseinian*,

  Naghmeh Faal Hamedani,  Maryam Movahedi

   

  Synthesis and Characterization of Ag2O Nanoparticles via Direct Decomposition of an Organic–inorganic Compound

  May 2016

   

  دانشگاه امیر کبیر

  16

  Akram Hosseinian*, Zahra Hosseini, Naghmeh Faal Hamedai

  Conformations and Rotational Barriers Study of 4, 4'-Bithiazoles

  Sep 2017

   

   The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  17

  Naghmeh Faal Hamedai

  Photo Degradation Of Azo Dye Congo Red by Hexagonal ZnO Nano Disc structure

  شهریور 96

  نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران

  18

  A. Hossenian,*, Z. N. Faal Hamedai

  Tetracoordinated Hg (II) complex: Synthesis, structure analysis and spectroscopic studies

  شهریور 96

  نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران

  19

  A. Hossenian,*, Z. Hosseini. N. Faal Hamedai

  Design and syntheses of new coordination supramolecular compound of silver with btz ligand

  شهریور 96

  نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران

   

  ثبت اختراعات 

   

  1. سنتز نانو ذرات روی اکسید و روش شناسایی آن

  2. سنتز نانو لوله های کربنی چند دیواره با راندمان بالا

   

  چاپ کتاب 

  عنوان کتاب

  مشخصات

  تاریخ انتشار یا قبولی چاپ

  شماره شابک

  نام متقاضی و همکاران به‌ترتیب اولویت

  تاریخ چاپ اول

  زبان کتاب

  ناشر

  نانو حسگر

   

   

   

  بهمن 93

  فارسی

  دانشگاه فنی و حرفه ای

  بهمن 93

  4-0-95129-600-987

  نغمه فعال همدانی

   

   

  طرح های پژوهشی 

   

  عنوان طرح

  تاریخ انجام

  استخراج لیمونن از پوست مرکبات

  96

  سنتز سونو شیمیایی نانو ذرات روی اکسید

  97
   

   

  تدوین استاندارد 

  1. عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد کنجاله های روغنی ICS:67.200.20 , 2014

  2. رییس کمیسیون فنی تدوین استاندارد " سیر خشک شده. اندازه گیری ترکیبات سولفور آلی فرار ​ICS:67.220.10, 2014

   

   

  فعالیت های فرهنگی - تربیتی - اجتماعی 

  • عضویت شورای فرهنگی

  • بسیجی فعال

  •  

  فعالیت های اجرایی

  • رییس آموزشکده ولیعصر(عج)

  • معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای

  • داور  سه دوره جشنواره خوارزمی

  • نماینده بسیج اساتید

  • مدیر گروه صنایع شیمیایی آموزشکده ولیعصر(عج)

  • عضو کمیته پژوهشی آموزشکده ولیعصر(عج)

  • عضو هییت علمی کمیته انضباطی آموزشکده ولیعصر(عج)

  • عضو کمیته نظارت بر اماکن دانشجویی آموزشکده ولیعصر(عج)

  • عضو کمیته پژوهشی ولیعصر(عج)

  • معاون آموزشی دانشکده ولیعصر(عج)

  • عضو شورای مشورتی آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای

  • داور مقالات همایش پژوهش

  • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای

  • نماینده معاون آموزشی دانشگاه در  ارزیابی امتحانات

  • دبیرهمایش هفته پژوهش سال 92

  • دبیر ستاد هفته پژوهش

  • نماینده هییت اجرایی جذب

  • معاون شورای نشر و چاپ

  • رییس کارگروه کارآفرینی

  • عضو شورای سیاست گذاری تدفین شهدای گمنام

  • عضو کمیته منتخب هییت علمی دانشگاه

  • مدیر غرفه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

  • دبیر کمیته اجرایی هفدهمین و هجدهمین کنگره سراسری همکاری های سه جانبه دولت دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

  • عضو افتخاری کنفدراسیون صنعت ایران

  • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای

  • دبیر برگزاری پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای

  • رییس شورای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای

  • عضو شورای چاپ و نشر دانشگاه فنی و حرفه ای

  • عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی

  • عضو کمیته تخصصی هیات  اجرایی جذب

  •