در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 19 تیر 1399
 • معرفی ریاست

  ریاست آموزشکده : سرکار خانم دکتر نغمه فعال همدانی

  ریاست دانشکده: سرکار خانم دکتر نغمه فعال همدانی                   

   

  1- اطلاعات شخصی

  نام و نام خانوادگی

  نغمه فعال همدانی

   

  تاریخ تولد

  1349

  محل تولد

  تهران

  مرتبه علمی

  دانشیار

  پست الکترونیک

  nfaal@tvu.ac.ir

   

   

   

  2- سوابق تحصیلات عالی

   

  دوره تحصیلی

  نام دانشگاه

  رشته تحصیلی

  تاریخ اخذ مدرک

   

   

  کارشناسی

  دانشگاه الزهرا

  شیمی

  1373

   

  کارشناسی ارشد

  دانشگاه الزهرا

  شیمی معدنی

  1385

   

   

  دکتری تخصصی

  تربیت مدرس

  شیمی معدنی

  1390

   

   

   

   

  • آموزشی و پژوهشی

  تدریس دروس شیمی معدنی پیشرفته،  شیمی عمومی، شیمی معدنی 1و2، آزمایشگاه شیمی معدنی1و2، اصول تصفیه آب، شیمی معدنی پیشرفته، صنایع شیمیایی، تاریخ علم، فناوری نانو، مواد معدنی صنعتی

   

   

   

   

   

  • مقالات ISIو علمی پژوهشی

  ردیف

  نام ارائه دهنده

  عنوان فعالیت

  زمان

  مکان

  1

  F.Farzaneh,

  N.Faal.Hamedani, V.Daadmehr

  Preparation of Carbon Nanotubes by CVD process over nano particles ofNi-Ce-Zr Mixed Oxides

  بهار 1387

  Journal of science  Islamic republic of Iran

  2

  F.FarzanehN.Faal.Hamedani

  Eco-friendly Synthesis of ZnONanorods in Water Using Acetyl acetone as Template

  2008

  PolishJ.Chem

  3

  F.FarzanehN.Faal.Hamedani

  Synthesis of ZnOnano crystals with Hexagonal structure in water using Microwave irradiation

  2006

  Journal of science  Islamic republic of Iran

  4

  NaghmehFaalHamedani, Ali RezaMahjoub,, Abbas Ali Khodadadi, YadollahMortazavi

  Microwave assistedfast synthesisofvariousZnOmorphologiesforselective detection ofCO,CH4 and ethanol

  2011

  Sensors and

  Actuators B:Chemical

  5

  NaghmehFaalHamedani,

  Ali RezaMahjoub,

  Abbas Ali Khodadadi, YadollahMortazavi

  CeO2 doped ZnO flower-like nanostructure sensor selective to ethanol inpresence of CO and CH4

  2012

  Sensors and

  Actuators

  B:Chemical

  6

  NaghmehFaalHamedani,

  MinooBagheri,

  Ali RezaMahjoub,, Abbas Ali Khodadadi,

  YadollahMortazavi

  Highly sensitive and selective ethanol sensor based Sm2O3-loaded

  flower-like ZnO nanostructure

  2014

  Sensors and

  Actuators B:Chemical

   

  7

  NaghmehFaalHamedani

  Fast and novel synthesis of NiO Cabbage-Like in water using Microwave irradiation

  2016

  Journal of Chemical and Pharmaceutical Research

  8

  نغمه فعال همدانی

  اثر ناخالصی  ایتریم اکسید بر خواص حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید

  بهار و تابستان 93

  فصلنامه علمی-ترویجی کارافن

  9

  نغمه فعال همدانی

  بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی نانو ساختار گل مانند روی اکسید

  بهار 95

  JARC

  10

  Vahid Amani and ,Darioushsharafie, Naghme  FaalHamedani , Mohamad Naseh

  Zinc(II) and mercury(II) iodide complexes containing 2-pyridinealdoxime compound:synthesis,characterization,crystal structure determination and DFT study

  2019

  Journal of the Iranian Chemical Society(JICS)

  11

   رقیه اشرفی یورقانلو ، نلما آقا زاده ، نغمه فعال همدانی

  تعیین میزان آلودگی سرب و کادمیوم در برنجهای ایرانی و وارداتی بازار استان آذربایجان

  1396

  علوم و صنایع غذایی

  12

  Vahid Amani and ,

  Naghme  FaalHamedani

  Influence of counter-anion on the coordination geometry of manganese(ll) complexes with methyl-2-pyrazinecarboximidate ligand

  2018

  MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS

  13

  Naghme FaalHamedani , Hamedian ,….

  Graphene oxide-L-arginine nano-gel: a pH-Sensitive fluorouracil Nanocarrier

  2019

  Biotechnology and Applied Biochemistry

  14

  Naghme FaalHamedani ,

  Vahid Amani

  Synthesis , characterization , luminescent properties, and crystal structure determination of a new platinium (IV) complex: trans-[Pt(4-mpy)2Cl4]

  1398

  مجله شیمی کاربردی سمنان

  15

  Naghme FaalHamedani,MaryamGhazvini, Leila Azad, Annatajnooshin

  Green synthesis of pyrido [2,1-a] isoquinolines and pyrido [1,2-a] quinolins  using Fe3O4-MNPs as efficient Nano catalyst: study of antioxidant activity

  2019

  Journal of Heterocyclic Chemistry

  16

  رقیه اشرفی یورقانلو ، هاله همتی ، نغمه فعال همدانی

  بررسی برخی خصوصیات ساختاری و آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر هیدروکسی پروپیل متیل سلولز حاوی صمغ آلژینات و اسانس جوبک و تاثیر بر مقاومت اکسیداتیو روغن کره محلی

  1399

  نوآوری در علوم و فناوری غذایی

  17

  N.Tab arsaie, N. Faal Hamedani, S. Shafiee

  S.Khandan , Z. Hossaini

   

  Catalyst-free green synthesis and study of antioxidant activity of new pyrazole derivatives

  2020

  Journal of Heterocyclic Chemistry

  18

  RokhsareKardani,

  MortezaAsghari,

  Naghme FaalHamedani,

  mortezaAfshari

   

  mesoporouscopperzincbimetallic imidazolateMOFaznanofillertoimprovegasseparationperformance of PEBA-basedmembranes

  2019

  Journal of Industrial and Engineering chemistry

  19

  Naghme FaalHamedani*,Maryam Ghazvini, ,FatemehSheikholeslami-Farahani, Mohamad TaghiBagherian

  KF/Clinoptilolite nanoparticles as a Heterogeneous catalyst for Green  synthesis of pyrido

  2020

  Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening

  20

  Naghme FaalHamedani*,Maryam Ghazvini, ,FatemehSheikholeslami-Farahani, Mohamad TaghiBagherian

  Green synthesis of thiophenederivatives using  ZnOnanorods as efficient nanocatalyst : Investigation of antioxidant and antimicrobial activity

  2019

   

  Journal of Heterocyclic Chemistry

  21

  Naghmeh F. Hamedani*Maryam GhazviniFatemeh Sheikholeslami-FarahaniMohammad T.B. Jamnani

  KF/Clinoptilolite Nanoparticles as a Heterogeneous Catalyst for Green Synthesis of pyrido[2,1-a]isoquinolines using Four-Component Reaction of Alkyl Bromides

   

   

   

  2019

   

   

  Journal of Heterocyclic Chemistry

  22

  Naghme FaalHamedani, , Leila Azad,shahin Shafiee, Annatajnooshin

  Green synthesis of thiazole derivatives using multi-component reaction of aldehydes, isothiocyanate: Investigation of antioxidant and antimicrobial activity

  2020

  Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening

  23

  نغمه فعال همدانی ، رسول شمشادی

  سنتز سبز نانو اکسید روی با ریخت های گوناگون به کمک امواج فراصوت

  1397

  فصلنامه علمی – ترویجی کارافن

  24

  نغمه فعال همدانی ، سمیرا رضایی ملک

  مروری بر روش های سنتز نانو ذرات نیکل اکسید و کاربردهای آن

  1396

  پیام صنعتگر

  25

  نغمه فعال همدانی

  حمایت از تولید ایرانی

  1396

  پیام صنعتگر

  26

  نغمه فعال همدانی

  نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در اقتصاد سالم و اشتغال

  1398

  دانشگاه فنی و حرفه ای

   
  • مقالات ارایه شده در همایش های علمیمعتبر

   

  ردیف

  نام ارائه دهنده

  عنوان

  زمان

  مکان

   

  1

   

   

  N.F.Hamedani, A.R. Mahjoub, A.A.khodadadi,

  Y. Mortazaviand

  Controllable Synthesis Of ZnO Flower-Like by Microwave Irradiation

  89

  دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران

  2

  N.F.Hamedani, A.R.Mahjoub

  Photocatalytic degradation of azo dye Congo Red using ZnOnano rods as photo catalyst under UV irradiation

  2010/01/28

  4 th National Seminar on Chemistryand Environment

  3

  F.FarzanehN.Faal.Hamedan

  Eco-friendly Synthesis of ZnONanorods in Water Using Acetyl acetone as Template

  24/2/88

  یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

  4

  NaghmehFaalHamedani, Ali RezaMahjoub,AbbasAliKhodadadi, YadollahMortazavi

  Microwave Assisted Fast Synthesis of Flower-like ZnO Based Guanidinium Template forPhotodegradation of Azo Dye CongoRed

  27/apri/ 2011

  International Conference on Biotechnology and Nanotechnology

  Venice, Italy

  5

  NaghmehFaalHamedani, Ali RezaMahjoub,AbbasAliKhodadadi, YadollahMortazavi

  Controllable Synthesis of ZnO Nanoparticles and Flower-like by Microwave Irradiation as Highly Sensitive Ethanol Sensors

  14/sep/2011

  The International Symposium on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials,Namur,Beljium

  6

  نغمه فعال همدانی

  ویژگی های رشته صنایع شیمیایی در آموزش فنی و حرفه ای

  زمستان 90

  همایش ملی پزوهش و فناوری

  7

  NaghmehFaalHamedani, Ali RezaMahjoub,AbbasAliKhodadadi, YadollahMortazavi

  Highly selective Ethanol sensor based y2O3 doped flower likeZnOnano structure

  شهریور 91

  چهاردهمین همایش شیمی معدنی ایران

  /8

  NaghmehFaalHamedani, Ali RezaMahjoub,

  CO And Ethanol Selective Sensor Of La2O3 Doped ZnO Nanostructures Synthesized By Microwave assisted Fast Method

   

  آذر 92

  The International Nano Today Conference

  Biopolis, Singapore 8-10 December(2013)

  9

  NaghmehFaalHamedani

  CO and Ethanol dual selective sensor of Hexagonal ZnO Nano Disc structure

  2014

  2nd International Conference on Nanotechnology

  Istanbul, Turky

   

  10

  نغمه فعال همدانی

  نانو حسگرهای زیستی و کاربرد آن ها در محیط زیست

  93

  اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور

  11

  N. F .Hamedani, A.R. Mahjoub

  Sensing Properties of Y2O3-loaded flower-like ZnO nanostructure

  8-11 March 2015

  Asian Nano Forum Conference

  Kish-Island, Iran

  12

  AkramHosseinian*, AzadehAskarinejad, NaghmehFaalHamedani

  Facile Fabrication of Nanostructure Lead(II) Iodide by Thermal Decomposition of a New Organo lead(II) Complex

  2015

  2nd International Conference on Modern Applications of Nanotechnology Minsk, Belarus, 6-8 May 2015

  13

  AkramHosseinian*,

  NaghmehFaalHamedani, 

  Syntheses of Mn3O4 nanoparticles by thermal decomposition of a new Mn(II) Coordination Compound

  اردیبهشت 95

   

  سومینکنفرانسملیواولینکنفرانسبینالمللیپژوهشهایکاربردیدر

  علومشیمیومهندسیشیمی

  14

  AkramHosseinian*,

  NaghmehFaalHamedani,  MaryamMovahedi

   

   

  Ultrasonic-assisted synthesis of a novel nano-structured Hg(II) coordination polymers

  May 2016

   

  دانشگاه امیر کبیر

  15

  AkramHosseinian*,

  NaghmehFaalHamedani,  MaryamMovahedi

   

  Synthesis and Characterization of Ag2O Nanoparticles via Direct Decomposition of an Organic–inorganic Compound

  May 2016

   

  دانشگاه امیر کبیر

  16

  AkramHosseinian*, Zahra Hosseini, NaghmehFaalHamedai

  Conformations and Rotational Barriers Study of 4, 4'-Bithiazoles

  Sep 2017

   

   The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  17

  NaghmehFaalHamedai

  Photo Degradation Of Azo Dye Congo Red by Hexagonal ZnO Nano Disc structure

  شهریور 96

  نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران

  18

  A. Hossenian,*, Z. N. FaalHamedai

  Tetracoordinated Hg (II) complex: Synthesis, structure analysis and spectroscopic studies

  شهریور 96

  نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران

  19

  A. Hossenian,*, Z. Hosseini. N. FaalHamedai

  Design and syntheses of new coordination supramolecular compound of silver with btz ligand

  شهریور 96

  نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران

   

   

   

  • ثبت اختراعات

   

  • سنتز نانو ذرات روی اکسید و روش شناسایی آن
  • سنتز نانو لوله های کربنی چند دیواره با راندمان بالا

   

  • چاپ کتاب

  عنوان کتاب

  مشخصات

  تاریخ انتشار یا قبولی چاپ

  شماره شابک

  نام متقاضی و همکاران به‌ترتیب اولویت

  تاریخ چاپ اول

  زبان کتاب

  ناشر

   

  نانو حسگر

   

      بهمن 93

  فارسی

  دانشگاه فنی و حرفه ای

  بهمن 93

  4-0-95129-600-987

  نغمه فعال همدانی

  پلیمرهای هوشمند

  98

  فارسی

  انتشارات عمیدی

  98

  978-600-7902-86-8

  محمد رضا پرن نغمه فعال همدانی رسول شمشادی

   

   

  • طرح های پژوهشی

   

  عنوان طرح

  تاریخ انجام

  استخراج لیمونن از پوست مرکبات

  96

  سنتز سونو شیمیایی نانو ذرات روی اکسید

  97

   

   

   

   

   

   

  • تدوین استاندارد

  1- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد کنجاله های روغنی- نمونه برداریICS:67.200.20, 2014

   

  2- رییس کمیسیون فنی تدوین استاندارد " سیر خشک شده. اندازه گیری ترکیبات سولفور آلی فرار

  ICS:67.220.10, 2014

   

   

   

   

  • فعالیت‌های فرهنگی تربیتی - اجتماعی
  • عضویت شورای فرهنگی
  • بسیجی فعال
  • فعالیتهای اجرایی
  • رییس آموزشکده ولیعصر(عج)
  • معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای
  •  
  • رییس کانونبسیج اساتید
  • مدیر گروه صنایع شیمیایی آموزشکده ولیعصر(عج)
  • عضو کمیته پژوهشی آموزشکده ولیعصر(عج)
  • عضو هییت علمی کمیته انضباطی آموزشکده ولیعصر(عج)
  • عضو کمیته نظارت بر اماکن دانشجویی آموزشکده ولیعصر(عج)
  • عضو کمیته پژوهشی ولیعصر(عج)
  • معاون آموزشی دانشکده ولیعصر(عج)
  • عضو شورای مشورتی آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای
  • داور مقالات همایش پژوهش
  • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای
  • نماینده معاون آموزشی دانشگاه درارزیابی امتحانات
  • دبیرهمایش هفته پژوهش سال 92
  • دبیر ستاد هفته پژوهش
  • نماینده هییت اجرایی جذب
  • معاون شورای نشر و چاپ
  • رییس کارگروه کارآفرینی
  • عضو شورای سیاست گذاری تدفین شهدای گمنام
  • عضو کمیته منتخب هییت علمی دانشگاه
  • مدیر غرفه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
  • دبیر کمیته اجرایی هفدهمین و هجدهمین کنگره سراسری همکاری های سه جانبه دولت دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
  • عضو افتخاری کنفدراسیون صنعت ایران
  • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای
  • دبیر برگزاری پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای
  • رییس شورای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای
  • عضو شورای چاپ و نشر دانشگاه فنی و حرفه ای
  • عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی
  • عضو کمیته تخصصی هیات  اجرایی جذب