در حال بارگذاری ...
شنبه 1 مهر 1396

تماس با ما

لیست شماره تلفن های مرکز

نام واحد

تلفن داخلی 

تلفن مستقیم 

شماره تلفن های گویا

33899974-7, 33893754-33892226

مسئول کمیسیون موارد خاص

202

روابط عمومی 

114

33896268

حراست 

103

 

وب سایت 

130

 

امور مالی 

211

 

حسابداری 

212

 

امور اداری 

220

 

دبیرخانه 

230

 

نگهبانی 

260-261

 

دفترمعاونت اموزشی  

301

 

دفتر اساتید

302

 

رییس اموزش

310

 

کارشناس حسابداری 

311

 

 مربی کودک -اموراداری

312

 

صنایع شیمیایی 

313

 

کامپیوتر

314

 

نقشه کشی 

315

 

هنرومعماری 

316

 

فارغ التحصیلان 

317

 

ارتباط با صنعت 

336

 

کمیته علمی

318

 

دفتر معاونت مالی اداری

401

 

رابط معاونت فرهنگی و دانشجویی 200  

امورفرهنگی - فوق برنامه 

332

 

نهاد رهبری 

415

 

کتابخانه 

420

 

خوابگاه 

700-701

33602255

بسیج دانشجویی 

 

33603909

شماره فاکس ریاست 

 

33885083