در حال بارگذاری ...
شنبه 1 مهر 1396

دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان و اساتید

 

ریاست محترم  در نظر دارد جهت پیشبرد اهداف و ارتقا سطح کیفی  آموزش و ارائه خدمات در این دانشکده ، نظرات ، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان و اساتید را دریافت نماید ؛ لذا خواهشمند است با مراجعه به سایت دانشکده و منوی ارتباط با ما ، نقطه نظرات خود را ثبت نمایید .

بدیهی است مشخصات و نظرات دریافت شده به شکل محرمانه در نزد دفتر ریاست محفوظ خواهد ماند .